Galerie  

Galeria

   
2151716
Twoje IP: 3.238.117.130
Godzina: 02:45:54
   

PROJEKT CARE-U: Ułatwienie integracji ukraińskich uchodźców z polskim rynkiem pracy.

Szczegóły

19 stycznia 2024r odbyła się Konferencja zamykająca projekt CARE-U pt. : WYZWANIA, MARZENIA, NADZIEJE  -  Perspektywy dla dialogu społecznego w ochronie zdrowia i pomocy społecznej na 2024 rok.

Konferencja odbyła się w formule on-line. Obejmowała prezentację przewodnika antydyskryminacyjnego dla pracodawców  i organizacji związkowych ,rekomendacje dla pracowników i osób zatrudnionych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Konferencję prowadziła Ola Latocha, uczestniczyli przedstawicielki i przedstawiciele FZZPOZ i PS oraz Nina Monsen z Fagforbundet Union of Municipal and General Employee.

1.  Spotkanie inauguracyjne on-line odbyło się w dniu 24.02.2024 r. poświęcone było zdefiniowaniu kluczowych wyzwań, ryzyk i szans związanych z obecnym etapem kryzysu uchodźczego w kontekście systemu ochrony zdrowia i diagnozie potrzeb w kontekście spotkań okrągłych stołów, warsztatów z partnerem norweskim, warsztatów i seminariów on-line.
W spotkaniu inauguracyjnym wzięło udział 30 osób w tym 22 kobiety.

2.  Odbyły się 3 spotkania przy okrągłym stole dla 60 przedstawicieli partnerów społecznych (po 20 osób w każdym):

  1. w Krakowie w dniach 17-18.04.2023r.,
  2. we Wrocławiu w dniach 22-23.05.2023r.,
  3. w Warszawie w dniach 29-30.05.2023r.

Spotkania prowadziła Ola Latocha doświadczony moderator w zakresie polityki integracji społecznej i ekonomicznej uchodźców na rynku pracy.
Uczestnicy okrągłych stołów zidentyfikowali i przedyskutowali:
- Dyrektywę o tymczasowej ochronie i uproszczone procedury dla   ukraińskiego personelu medycznego
- Bariery wejścia na rynek pracy i obecne środki społeczne i ekonomiczne dla pracowników ochrony zdrowia
- Reprezentacja ukraińskich uchodźców i współpraca partnerów społecznych  z regionalnymi Izbami Lekarskimi oraz innymi odpowiednimi organami za pośrednictwem Rady Dialogu Społecznego i współpracy z gminami
- Oparte na faktach dane dotyczące uchodźczyń i środków politycznych na rzecz integracji  

- Wstępny projekt stanowisk politycznych w sprawie integracji ukraińskich uchodźców na rynku pracy: warunki pracy i szkolenia, perspektywy zatrudnienia, w tym oddzielnie dla uchodźczyń z dziećmi i polityki antydyskryminacyjnej

 3. W dniach 26 – 28.06.2024 r. w Krakowie odbyły się bezpośrednie Warsztaty  z partnerami społecznymi z Norwegii: Nina Monsen, Mona Weider Holkvist oraz  Bjørn Pettersen. Ze strony polskiej 20 uczestników + polski ekspert. Omawiane tematy: przedstawienie i porównanie ram prawnych dotyczących integracji społecznej i ekonomicznej uchodźców, roli związków zawodowych, organizacji pracodawców i władz publicznych, mechanizmów współpracy i jej efektów.

4. Warsztaty  on-line dla partnerów społecznych odbyły się:

-  04.07.2023r.  - „Godna praca – aspekty prawne i praktyczne”,

-  04.09.2023r. – „Kształtowanie polityki na rzecz godnej pracy w ramach dialogu społecznego”,

-  05.10.2023r. – „Ramy polityki w zakresie integracji migrantów na rynku pracy”.
W każdym z warsztatów wzięło udział po 20 uczestników.

5. Seminaria regionalne on-line zorganizowane były dla kolejnych 60 osób.
Głównym ich celem było upowszechnianie rezultatów projektu, a odbyły się:

- 04.10.2023r.,  27.10.2023r., 03.11.2023r. i 05.12.2023r.
pt. „Dialog społeczny na rzecz godnej pracy w Polsce”,

Realizacja projektu to sposób na rozszerzenie promocji nie tylko godnych warunków pracy, ale także perspektyw zatrudnienia oraz polityki antydyskryminacyjnej szczególnie wrażliwych grup pracowników.
Projekt był także okazją do promowania i propagowania dobrych praktyk w zakresie konstruktywnego i zrównoważonego dialogu, wykorzystując do tego przykłady najlepszych praktyk i rozwiązań stosowanych w Norwegii.

Dzięki Programowi Godnej Pracy w Dialogu Społecznym na lata 2014 – 2021 wspieranym przez Innovation Norway wykorzystano okazję do nawiązania jeszcze silniejszych relacji dwustronnych w sektorze opieki zdrowotnej z partnerem z Norwegii oraz współpracy między Fagforbundet i FZZPOZiPS.

Jubileusz 40 lecia Federacji ZZPOZiPS

Szczegóły

jubileusz40lecia

Relacja z jubileuszu

 

Nowy Skład Rady Dialogu Społecznego

Szczegóły

Rada Dialogu Społecznego

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz Elżbieta Aleksandrowicz, przewodnicząca Branży OPZZ "Usługi Publiczne" i Michał Lewandowski, przewodniczący Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” zostali powołani w skład Rady Dialogu Społecznego.

We wtorek 28 lutego Prezydent RP Andrzej Duda uroczyście powołał w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS) przedstawicieli ze strony organizacji związkowych troje przedstawicieli OPZZ: Piotra Ostrowskiego, Elżbietę Aleksandrowicz i Michała Lewandowskiego.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno–Gospodarczych.

 /Źródło: OPZZ/

 

Ministerstwo Zdrowia o przeciętnym wynagrodzeniu

Szczegóły

GUS MZ

Cały komunikat

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Szczegóły

Przecietne Wynagrodzenie GUS

Podkategorie