Galerie  

Galeria

   
645095
Twoje IP: 54.161.25.213
Godzina: 02:07:03
   

WAŻNE! Czy zgłoszenie zranienia ostrym narzędziem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych należy traktować jak zgłoszenie wypadku przy pracy?

Szczegóły

WAŻNE  !

Zgodnie z rozporządzeniem ws. bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, pracodawca od września 2013 r. opracował i wdrożył postępowanie poekspozycyjne, bada przyczyny i okoliczności zranienia itp. U pracodawcy działa również od 2009 r. oddzielna procedura postępowania powypadkowego oraz oddzielny druk zgłoszenia wypadku. Po kontroli w 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy wydała nakaz sporządzenia protokołów powypadkowych za lat 2012 i 2013 ze wszystkich zakłuć lub zranień, które odnotowywało się w "zeszycie/ raporcie zakłuć"....

Cały artykuł dostępny jest pod adresem: http://newsletter.wolterskluwer.pl/wkp/index.html?action=showNews&idn=71862#gura

Przejście zakładu pracy na nowy podmiot

Szczegóły

Przejście zakładu pracy na nowy podmiot

Zmiana treści regulaminu ZFŚS

Szczegóły

Zmiana treści regulaminu ZFŚS

Podkategorie