Galerie  

Galeria

   
1232821
Twoje IP: 35.175.187.91
Godzina: 23:30:27
   

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - listopad 1983 - listopad 2013 r.

Szczegóły

                                         

serwis-jubileusz

* * * * * * * * * * *

LISTOPAD 1983 - LISTOPAD 2013

* * * * * * * * * * *

30 lat
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej

* * * * * * * * * * *

30 lat temu, dokładnie 30 listopada 1983 r.
Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował
w rejestrze związków zawodowych
w dziale B pod nr 44
Federację Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - październik 2013 r.

Szczegóły

 

                                              

serwis102013

* * * * * * * * * * *

To tylko logo….

Dialog społeczny w Polsce nadal nie istnieje….

dialog 

 Nadal trwa zawieszenie dialogu w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społ. Gosp. Organizacje związkowe nie chcą kontynuacji pozorowanych rozmów z rządem i pracodawcami, choć zostały podjęte próby wznowienia dialogu społecznego w innej formule prawnej. O nowych propozycjach instytucjonalnego usytuowania dialogu społecznego – w niniejszym numerze Serwisu Inf.
W ochronie zdrowia, poza przyjęciem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w części dotyczącej aneksowania umów z NFZ i
tzw. kompleksowości opieki nad pacjentem – rząd nie proponuje istotnych zmian systemowych.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do lektury !
Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - wrzesień 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis092013

* * * * * * * * * * *

Ogólnopolskie Dni Protestu
11-14 września 2014 rok
Relacja z przebiegu walki
o prawa pracownicze i dialog społeczny
na ulicach Warszawy

 

przewodniczaca 

 

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - sierpień 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis082013

* * * * * * * * * * *

Ogólnopolskie Dni Protestu
11-14 września 2014 rok

 

dni protestu 

 


Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - lipiec 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis072013

* * * * * * * * * * *

lipiec 2013 rok

Związkowa walka
o przywrócenie dialogu społecznego w Polsce 

Trwa okres urlopowy, a w tle – piękny miesiąc lipiec 2013r. i czas wyjątkowego ataku na związki zawodowe. Pomiędzy 3 centralami związkowymi dokonywane są ustalenia odnośnie wrześniowych akcji protestacyjnych – o tym i wielu innych wydarzeniach związkowych, jak też najważniejszych dokumentach m.in. piśmie do Prezydenta RP o weto do ustawy nowelizującej Kodeks pracy w części elastyczności czasu pracy, można przeczytać w niniejTrwa okres urlopowy, a w tle – piękny miesiąc lipiec 2013r. i czas wyjątkowego ataku na związki zawodowe. Pomiędzy 3 centralami związkowymi dokonywane są ustalenia odnośnie wrześniowych akcji protestacyjnych – o tym i wielu innych wydarzeniach związkowych, jak też najważniejszych dokumentach m.in. piśmie do Prezydenta RP o weto do ustawy nowelizującej Kodeks pracy w części elastyczności czasu pracy, można przeczytać w niniejszym Serwisie.szym Serwisie.

Problematyka ochrony zdrowia, może mniej obecna w tym miesiącu, ale nie mniej ważna– trwają nowelizacje ,,koszykowych rozporządzeń" świadczeń gwarantowanych. Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała także plan finansowy NFZ na 2014r.

Zapraszam do lektury !

wakacje  wakacje

Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis