Galerie  

Galeria

   
1373922
Twoje IP: 3.234.221.67
Godzina: 05:28:51
   

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - styczeń 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis012013

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

* * * * * * * * * * *

Początek kolejnego, już 2013 roku to zapowiedź NOWEGO - wielu ważnych wydarzeń, zarówno społeczno-politycznych, zdrowotnych jak i związkowych.

            Ubiegły rok rozpoczął się burzliwym ,,protestem pieczątkowym” związanym z nowelizacją tzw. ustawy refundacyjnej i zapowiedzią reformy emerytalnej.
Choć minęło 12 miesięcy – rządowi udało się jedynie podnieść wiek emerytalny do 67 lat.

W polityce zdrowotnej – raczej równia pochyła…

Nasza związkowa diagnoza stanu polskiej ochrony zdrowia u progu 2013 roku nie wygląda optymistycznie. Minister zdrowia przez 14 miesięcy urzędowania nie przedstawił znaczących projektów zmian systemowych poprawiających dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej.Wzrosły ceny leków refundowanych i pogorszyła się dostępność do świadczeń. Trwademontaż Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Brakuje monitorowania skutków ustaw zdrowotnych, głównie ustawy o działalności leczniczej czy refundacyjnej.Trwa nadal fiasko i lekceważenie dialogu społecznego…

Ale jedno jest optymistyczne – zaczęła się publiczna debata o stanie polskiego systemu zdrowotnego – zarówno w Sejmie RP, podczas dyskusji nad wotum nieufności wobec ministra zdrowia jak i w wielu gremiach dialogu społecznego w ramach Trójstronnej Komisji. Debatę rozpoczęło SLD i PiS.

Czas pokaże, jaki będzie efekt tego dialogu……


Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - grudzień 2012 r.

Szczegóły

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - grudzień 2012 r.

* okładka serwisupdf

* spis treścipdf

* serwispdf

* okładka końcowa serwisupdf

Możesz również pobrać spakowaną wersję serwisu (4 plików na raz) zip


Instrukcja postępowania:

Po pobraniu pliku serwis.zip należy go rozpakować. Po rozpakowaniu wszystkie dokumenty będą znajdowały się na dysku lokalnym we wcześniej wskazanym folderze oraz w folderze o nazwie "serwis FZZPOZiPS".