Galerie  

Galeria

   
933459
Twoje IP: 52.87.253.202
Godzina: 20:34:43
   

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - sierpień 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis082013

* * * * * * * * * * *

Ogólnopolskie Dni Protestu
11-14 września 2014 rok

 

dni protestu 

 


Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - lipiec 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis072013

* * * * * * * * * * *

lipiec 2013 rok

Związkowa walka
o przywrócenie dialogu społecznego w Polsce 

Trwa okres urlopowy, a w tle – piękny miesiąc lipiec 2013r. i czas wyjątkowego ataku na związki zawodowe. Pomiędzy 3 centralami związkowymi dokonywane są ustalenia odnośnie wrześniowych akcji protestacyjnych – o tym i wielu innych wydarzeniach związkowych, jak też najważniejszych dokumentach m.in. piśmie do Prezydenta RP o weto do ustawy nowelizującej Kodeks pracy w części elastyczności czasu pracy, można przeczytać w niniejTrwa okres urlopowy, a w tle – piękny miesiąc lipiec 2013r. i czas wyjątkowego ataku na związki zawodowe. Pomiędzy 3 centralami związkowymi dokonywane są ustalenia odnośnie wrześniowych akcji protestacyjnych – o tym i wielu innych wydarzeniach związkowych, jak też najważniejszych dokumentach m.in. piśmie do Prezydenta RP o weto do ustawy nowelizującej Kodeks pracy w części elastyczności czasu pracy, można przeczytać w niniejszym Serwisie.szym Serwisie.

Problematyka ochrony zdrowia, może mniej obecna w tym miesiącu, ale nie mniej ważna– trwają nowelizacje ,,koszykowych rozporządzeń" świadczeń gwarantowanych. Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała także plan finansowy NFZ na 2014r.

Zapraszam do lektury !

wakacje  wakacje

Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - czerwice 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis062013

* * * * * * * * * * *

26 czerwca 2013 rok
w Polsce skończył się dialog społeczny
ikony

3 reprezentatywne centrale związkowe –
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

NSZZ ,,S” i Forum Związków Zawodowych

zawiesiły prace w
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych

O szczegółach – w Serwisie !    

Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - maj 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis052013

* * * * * * * * * * *

MAJ 2013 rok…
Minął rok VIII KADENCJI działalności
Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej !

 

Rok temu, w maju 2013r. przeżywaliśmy VIII Krajowy Zjazd Federacji ZZPOZ i PS. Zjazd wybrał nowe władze na kadencję 2012 – 2016 naszej czteroletniej działalności.

Mnie oraz Koleżance Halinie Obraniak przypadło po raz kolejny przewodniczenie Federacji przez kolejne 4 lata.

Dziękuję moim Koleżankom i Kolegom za pomoc i zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Wyrażam nadzieję, że kolejne lata wspólnej pracy na rzecz związków zawodowych, a szczególnie pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej przyniosą nam wszystkim wiele satysfakcji.

Patrzymy dziś wstecz na miniony rok – pełen niepokojących zapowiedzi zmian w ochronie zdrowia liberalnego rządu… czas braku działań Ministra Zdrowia w kierunku poprawy sytuacji pacjentów czy pracowników.

Pomimo bierności rządu w obszarze ochrony zdrowia, Federacja jak zawsze będzie aktywna na rzecz kreowania polityki zdrowotnej w kolejnych latach.

 

  


Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - kwiecień 2013 r.

Szczegóły

serwis042013

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

* * * * * * * * * * *

8 maja - DZIEŃ POŁOŻNEJ
12 maja -  MIĘDZY NARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI
kwiaty  kwiaty  kwiaty

Naszym Koleżankom PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM
z okazji Ich święta składamy podziękowania za pracę – służbę i serce !
Doceniamy Waszą troskę i poświęcenie…

Życzę, aby Wasz codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek został należycie doceniony. Niech uśmiech i wdzięczność Pacjentów zawsze towarzyszy Waszej trudnej, codziennej służbie !

 

Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis