Galerie  

Galeria

   
1483723
Twoje IP: 54.227.97.219
Godzina: 18:50:16
   

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - maj 2021 r.

Szczegóły

serwis052021 


* * * * * * * * * * * * * * * * *

Sejm RP na 30 posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r.

uchwalił
ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych
oraz niektórych innych ustaw

gotowka

 

W imieniu kierownictwa

Rady Krajowej Federacji ZZPOZ i PS
Przewodnicząca FZZPOZ i PS URSZULA MICHALSKA

    

 Całość dostępna: Serwis