Galerie  

Galeria

   
779403
Twoje IP: 54.224.94.8
Godzina: 20:52:50
   

Spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami OPZZ

Szczegóły

Minister  zdrowia spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

12 sierpnia minister Marian Zembala spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Władze Porozumienia reprezentowali m.in. przewodniczący Jan Guz, wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska oraz przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urszula Michalska.

W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie pracownicze dotyczące poszczególnych zawodów medycznych, funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dyskusja objęła również zgłoszone przez związkowców zagadnienia o charakterze systemowym związane z dostępnością pacjentów do świadczeń zdrowotnych, cenami leków, lecznictwem uzdrowiskowym, a także opieką pediatryczną.

SPOTKANIE MZ1

Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na odrodzenie dialogu społecznego w formule trójstronnej z udziałem strony rządowej, związków zawodowych i organizacji pracodawców w ramach Rady Dialogu Społecznego. Minister zdrowia i przewodniczący OPZZ zadeklarowali gotowość podjęcia intensywnej współpracy w zakresie działań naprawczych i nowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia z udziałem pozostałych partnerów społecznych, którzy wejdą w skład Rady.

SPOTKANIEMZ2
SpotkanieMZ3

 

Prezydium Rady Krajowej Informuje - lipiec 2015 r.

Szczegóły

RK072015

* * * * * * * * * * *


Niniejszy lipcowy numer ,,Prezydium Rady Krajowej informuje” jest w całości poświęcony problematyce prawa pracy.
Zamieszczono w nim 5 artykułów, które pomogą w zrozumieniu przepisów i wyjaśnią szereg niejasności dotyczących regulacji z zakresu umów na czas określony, mobbingu czy orzecznictwa.

Życzę wszystkim miłej lektury !
Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS URSZULA MICHALSKA

* * * * * * * * * * *

SPIS TREŚCI:

1. Mobbing czyli twardy orzech … do kontroli str.1-3
2. Ustalenie istnienia stosunku pracy str.4-5
3. Pozwy o ustalenie stosunku pracy str.6-9
4. Rozwiązywanie umów o pracę na czas określony str.9-15
5. Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym str.15-19

Prezydium

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - czerwiec 2015 r.

Szczegóły

                                               

serwis062013

* * * * * * * * * * *

Nowy Minister Zdrowia,
nowe otwarcie dialogu społecznego,
nowe szanse dla związków zawodowych w kontekście
Wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

* * * * * * * * * * *

Czerwiec 2015r. to miesiąc, który przejdzie do historii..

Po niemal 3,5 roku nareszcie zmiana na stanowisku Ministra Zdrowia.
Fakt, że minister Bartosz Arłukowicz opuścił resort zdrowia ucieszył niemal całe środowisko. Nowy minister prof. Marian Zembala zaczął jednak od bardzo niefortunnych wypowiedzi, m.in. pod adresem związków zawodowych, stąd czas pokaże, czy ta zmiana personalna będzie dobra – dla nas i dla ochrony zdrowia.
Ważnym wydarzeniem dla związków zawodowych jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności ustawy o związkach zawodowych z konwencją nr 87 MOP dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych oraz Konstytucją RP
w zakresie możliwości zrzeszenia się w związkach zawodowych.
No i wreszcie uchwalono ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zaczniemy wreszcie rozmawiać z pracodawcami i ze stroną rządową jak równorzędni partnerzy.
Życzę wszystkim miłej lektury Serwisu !


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - lipiec 2015 r.

Szczegóły

                                               

serwis072015

* * * * * * * * * * *

wakacje2

* * * * * * * * * * *

Pomimo nadchodzących upalnych, urlopowych dni wakacyjnych –lipiec nie był spokojnym miesiącem w ochronie zdrowia. Najbardziej widoczne było znaczne przyspieszenie prac legislacyjnych w Parlamencie, o czym obszernie piszemy w Serwisie Inf.
Resort zdrowia skierował także do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zakładający wzrost wynagrodzeń wyłącznie dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Temat ten będzie w najbliższym czasie kontynuowany w działaniach podejmowanych przez Federację i OPZZ.
Niezależnie od pracy – wszystkim urlopowiczom życzę słońca i oderwania się choć na chwilę od codzienności!
Życzę wszystkim miłej lektury Serwisu !


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - maj 2015 r.

Szczegóły

                                               

serwis052015

* * * * * * * * * * *

Maj 2015

majowe

Miesiąc maj 2015r. obfitował w wiele interesujących wydarzeń związkowych i branżowych. Było nim zarówno wyjazdowe szkoleniowe posiedzenie Rady Krajowej Federacji w Mielnie (zdjęcie) jak i napięcia związane ze sporami zbiorowymi w inspekcji sanitarnej. Komisje sejmowe zajmowały się bardzo aktywnie problematyką zdrowego starzenia się i seniorami. Mamy też nowe rozdanie prezydenckie – Prezydenta Elekta Andrzeja Dudę, który jako doradca śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego skutecznie wspierał nas w ówczesnej walce o weto do pakietu ustaw zdrowotnych (2008r.).
Miłej lektury Serwisu !


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska


* * * * * * * * * * *

 Całość dostępna: Serwis