Galerie  

Galeria

   
1606371
Twoje IP: 3.239.129.91
Godzina: 05:22:23
   

Akty prawne - obowiązujące

Szczegóły

Znowelizowana ustawa o związkach zawodowych pdf

Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw pdf

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczychpdf

Ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw pdf

Ustawa  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych pdf

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy pdf

Ustawa o działalności leczniczej pdf

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pdf (Zaktualizowany dokument z dn. 12.01.2021 pdf)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pdf

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy pdf

Ustawa o publicznej służbie krwi pdf

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego pdf


 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pdf

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pdf


Wzór pisma dot. ochrony pracowników wraz z uzasadnieniem


Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Dokument 1 pdf

Dokument 2 pdf

 

 

 

Znowelizowana ustawa o związkach zawodowych