Galerie  

Galeria

   
1390056
Twoje IP: 3.235.236.13
Godzina: 15:03:17
   

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - sierpień 2019 r.

Szczegóły

                                               

serwis082019

* * * * * * * * * * * * * * * * *

6 sierpnia 2019 roku
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Ustawa zmienia kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe
wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
z kwoty 3900 zł na kwotę 4200 zł.
Postulat związkowy – choć w części zrealizowany !

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

  W imieniu kierownictwa
Rady Krajowej Federacji ZZPOZ i PS
Przewodnicząca FZZPOZ i PS URSZULA MICHALSKA

   

 Całość dostępna: Serwis