Akty prawne - obowiązujące

Szczegóły
Kategoria: Akty prawne
Opublikowano: środa, 10, styczeń 2018 14:35
Administrator
Odsłony: 1424

Znowelizowana ustawa o związkach zawodowych pdf

Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw pdf

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczychpdf

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych pdf
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. (poz. 1471) pdf
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych pdf

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy pdf

Ustawa o działalności leczniczej pdf

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pdf

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pdf

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy pdf

Ustawa o publicznej służbie krwi pdf

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego pdf


 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pdf

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pdf


Wzór pisma dot. ochrony pracowników wraz z uzasadnieniem


Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Dokument 1 pdf

Dokument 2 pdf

 

Ustawa o związkach zawodowych pdf

Znowelizowana ustawa o związkach zawodowych