Galerie  

Galeria

   
808663
Twoje IP: 54.162.184.214
Godzina: 16:39:23
   

Dyskusja z Ministrem Zdrowia o wynagrodzeniach pracowników

Szczegóły

15 grudnia 2015r. na zaproszenie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia poświęcone wynagrodzeniom pracujących w tym sektorze. W dyskusji uczestniczyła bardzo szeroka reprezentacja strony społecznej: związkowej (reprezentującej ogólnokrajowe związki zawodowe zrzeszające m.in. pracowników ratownictwa medycznego, diagnostów, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek) i przede wszystkim reprezentatywnych organizacji pracowników i pracodawców - stron Rady Dialogu Społecznego, także samorządów zawodowych jak np. diagnostów laboratoryjnych czy pielęgniarek i położnych. OPZZ reprezentowały: przewodnicząca Rady branży OPZZ ,,Usługi Publiczne Urszula Michalska (Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) i Renata Górna, radca OPZZ.

      Otwierając spotkanie minister Konstanty Radziwiłł podkreślił znaczenie i wagę problemu wskazując, iż realizacja i praktyczne wdrażanie w życie zapisów rozporządzeń przyznających wzrost wynagrodzeń dla grup zawodowych: pielęgniarek i położnych (rozporządzenia MZ z dnia 8 września 2015r w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie opieki zdrowotnej oraz w rozporządzenie zmieniające z dnia 14 października 2015r.) jest obecnie jednym z najbardziej palących, aktualnych spraw pozostających w gestii resortu zdrowia. O randze problemu świadczy też fakt rozpatrywania tej tematyki na pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego 14 grudnia 2015r. 

Cały artykuł dostępny na stronie http://www.opzz.org.pl