Galerie  

Galeria

   
808659
Twoje IP: 54.162.184.214
Godzina: 16:38:20
   

List do Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie

Szczegóły

naglowekPisma

Ruch branżowy ochrony zdrowia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do Pana Ministra o pilne spotkanie w związku z zapowiedziami Pana Ministra i Pani Premier o wzroście płac planowanym wyłącznie dla jednej grupy zawodowej tj. pielęgniarek i położnych.

W skierowanym do Pana Ministra piśmie z dnia 16 czerwca br. wskazaliśmy, że
OPZZ reprezentuje pracowników wszystkich zawodów w ochronie zdrowia.
Dlatego nieakceptowalne dla naszych organizacji są propozycje płacowe zmierzające wprost do dzielenia i konfliktowania innych pracujących w ochronie zdrowia.
Jako centrala OPZZ nigdy nie kwestionowaliśmy roli zawodu pielęgniarek i położnych w systemie i godziwego ich wynagradzania, nie może to się jednak dokonywać kosztem innych zawodów. Planowane przez resort zdrowia regulacje związane ze wzrostem płac wyłącznie dla pielęgniarek i położnych już skutkują roszczeniami płacowymi pozostałych zawodów w ochronie zdrowia, domagających się realizacji analogicznych regulacji dla każdego z nich.
Do OPZZ docierają liczne sygnały o takich oczekiwaniach, a podejrzewamy, że eskalacja konfliktów może niebawem nastąpić.

Chcemy porozmawiać z Panem Ministrem o projektowanych przez resort zdrowia zmianach. Jako jedna z największych central związkowych nie możemy być pomijani
w dialogu dotyczącym kwestii płacowych pracowników ochrony zdrowia przed dokonaniem ostatecznych ustaleń. Jest to tym bardziej zasadne, że kierownictwo resortu od dłuższego czasu prowadzi dialog wyłącznie ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych.
Jakiekolwiek informacje o projektowanych zmianach znane są nam wyłącznie z mediów.

Uważamy, że tylko dialog jest realną płaszczyzną rozwiązywania problemów.
Stąd domagamy się od Pana Ministra wyznaczenia daty spotkania, w możliwie dogodnym dla Pana Ministra, ale w miarę najbliższym terminie.

stopkaPisma