Galerie  

Galeria

   
808650
Twoje IP: 54.162.184.214
Godzina: 16:35:17
   

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca br. i jego możliwe skutki - informacja dla członków Prezydium OPZZ

Szczegóły

Warszawa, dnia 8 czerwca 2015 roku


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca br. i jego możliwe skutki - informacja dla
członków Prezydium OPZZ

Prawie 3 lata temu OPZZ złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o związkach zawodowych z Konstytucją RP oraz Konwencją nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych.

We wniosku wskazywaliśmy, że rozwiązania ustawy związkowej ograniczające możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową, w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionym, łamią międzynarodowe standardy wolności związkowej oraz przepisy ustawy zasadniczej.

W dniu 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny rozpatrując wniosek OPZZ, przychylił się do większości argumentów przedstawianych przez naszą centralę związkową i orzekł, że przepisy ustawy o związkach zawodowych, ograniczające prawo tworzenia i przynależności do organizacji związkowych osobom wykonującym pracę zarobkową, a niewymienionym w ustawie związkowej
- w szczególności osobom pracującym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz samozatrudnionym - są niezgodne z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie mogła tworzyć organizacje związkowe i w nich się zrzeszać.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle ważny w kontekście trudnej sytuacji w Polsce prawie 3 min osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach", którzy uzyskali możliwość zrzeszania się oraz reprezentowania swych praw i interesów, w ramach uprawnień jakie posiadają związki zawodowe, w tym:
                • prawo tworzenia struktur związkowych, w tym zakładowych i międzyzakładowych i wstępowania do nich, na zasadach przewidzianych w statutach,
                • prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych w celu poprawienia warunków zatrudnienia, w tym zawierania układów zbiorowych pracy,
                • prawo prowadzenia sporu zbiorowego,
                • zakaz dyskryminacji,
                • reprezentowanie indywidualnych oraz zbiorowych praw i interesów nowych członków organizacji związkowych.

Jest to również pierwszy krok do tego, aby chociaż częściowo wyrównywać uprawnienia pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest też wyzwaniem dla naszych związków zawodowych. Szczegółowe uprawnienia w stosunku do nowych związkowców określi znowelizowana ustawa o związkach zawodowych, ale po opublikowaniu wyroku w Dzienniku Ustaw, będzie on obowiązywał (warto jednak nadmienić, że część konstytucjonalistów uważa, że dotychczasowe przepisy ustawy związkowej zachowują swoją ważność do czasu wprowadzenia stosownej zmiany przez ustawodawcę).

Oznacza to, że możemy już rozpocząć akcję informacyjną w środowiskach osób pracujących w oparciu o inne umowy niż umowy o pracę.
Wydział prawno - interwencyjny OPZZ wskazuje na konieczność dokonania ewentualnych zmian w statutach organizacji, umożliwiających zrzeszanie osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach". Należy zatem przejrzeć postanowienia statutów pod kątem katalogu osób, które mogą zostać członkami danej organizacji związkowej.

W statucie może zatem pojawić się zapis o przykładowej treści: „związek „x" zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej".

Zaproponowana powyżej regulacja będzie umożliwiała wstępowanie do związku zawodowego osobom zatrudnionym m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) czy samozatrudnionym, nie będących pracodawcami.

 


Sporządził:
Paweł Śmigielski Dyrektor
Wydziału Prawno-lnterwencyjnego Biura OPZZ